VKatlan2017-promo

Rólunk írták 1.

A Veled Kerek csa­pa­ta a tábo­ron kívül évek óta dol­go­zik külön­bö­ző fesz­ti­vá­lo­kon, ren­dez­vé­nye­ken. Alább az erről szó­ló saj­tó­meg­je­le­né­se­ket gyűj­töt­tük össze.