Készül a Blog

Rólunk mondták

Rólunk mond­ták gye­re­kek és szü­lők, akik­kel kap­cso­lat­ba kerül­tünk az elmúlt 20 évben. Az együtt töl­tött órák, napok, hetek meg­ha­tá­ro­zó élményt nyúj­tot­tak mind­annyi­unk szá­má­ra.